VÄLKOMMEN TILL

Redovisningsbyrån för dig

 VÅRA TJÄNSTER:

BOKFÖRING


Inom bokföring utför vi följande:

 • Löpande bokföring
 • Momsredovisning
 • Skattedeklaration
 • Periodisk sammanställning
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Fakturering
 • Budget och kalkyler
 • Rapportering till kund och intressenter

LÖNEADMINISTRATION


Inom löneadministration utför vi följande:

 • Lönekörningar
 • Arbetsgivardeklaration
 • FORA-rapportering
 • Kontrolluppgifter
 • Anställningsavtal
 • Arbetsgivarintyg
 • Anställningsstöd


BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING


Vid räkenskapsårets slut upprättar vi bokslut med den dokumentation som krävs. Vi upprättar alltid bokslutsbilagor samt övrigt bokslutsmaterial. Vi upprättar årsredovisning i de fall detta krävs.

 • Framtagande av underlag enligt särskild förteckning
 • Bokslutsbilagor med tillhörande specifikationer
 • Upprättande av årsredovisning/årsbokslut
 • Upprätta inkomstdeklaration för bolaget
 • Upprätt inkomstdeklaration för ägarna

BILDA NYTT BOLAG ELLER ÄNDRA I BEFINTLIGT BOLAG


Vi hjälper dig att köpa lagerbolag för att snabba upp processen om att få ett nytt bolag. Vi sköter hanteringen med banken, bolagsverket samt skatteverket. 


Om ni vill ändra något i ert befintliga bolag hjälper vi till med pappersarbetet.

PRISUPPGIFT


Vi erbjuder fasta priser så att det blir rättvist för både er och oss. Dels för att det ska vara rättvist gentemot oss som ofta arbetar fler timmar än vad vi faktiskt fakturerar och dels för att kunden alltid vet vad det kommer kosta.


För att veta pris behöver vi veta vad ni har för slags verksamhet, om det är enskild firma eller aktiebolag samt på ett ungeför hur många transaktioner som utförs per månad.